Landelijk media concern


Opdrachtgever mediabedrijf met regionale print en online activiteiten

Vraag:

Ik wil binnen 2 maanden een implementatieplan voor de integratie en (re)organisatie van drie mediabedrijven:

 • met een nieuw mutimediaal business model:
 • 3 culturen op 1 lijn krijgen met meer lokaal ondernemerschap
 • tegelijkertijd formatiereductie uitvoeren

De directie/het MT stonden voor aantal grote uitdagingen:

 • Redactie van dagbladen niet aangesloten en in de weerstand
 • Samenwerkprojecten in de regio waren vastgelopen
 • Conflict over invulling nieuwe directie
 • Directie had zich gecommitteerd aan besparingsdoelstellingen holding, maar duidelijke onderbouwing en doorvertaling ontbrak
 • Nieuwe strategie en business model waren niet geland

Opdracht:

Afbeelding1

Berenschot benadering tot verrichten:

 • Richten: Met het nieuwe MT de strategie en business model concreet krijgen
 • Inrichten: van daar uit het nieuwe business model en organisatie bepalen
 • Mobiliseren: organisatie (sleutelfiguren) warm krijgen voor nieuwe aanpak
 • Door vertalen naar roadmap en implementatieplannen en aan de slag met pilots

De rol van Berenschot:

De directeur en zijn MT zijn aan de hand genomen en geholpen om uit vastgelopen situatie te komen.

1. Inhoudelijke voorbereiding strategieworkshops en procesbegeleiding

2. Begeleiden strategieplan en concretiseren multimediale business model

3. Uitwerken blauwdruk voor nieuwe werkwijze, organisatie & besturing

4. Ondersteunen programmamanagement van implementatie/transitie

5. Opstellen uitgewerkte en gecommitteerde implementatieplannen hoofdkantoor afdelingen en nieuwe regio organisatie

6.Cultuur & Communicatie:

 • Leadership programma voor MT
 • Concretiseren gewenste cultuur en gedrag (kernwaarden)
 • Communicatiesessies met top 200:

– Ervaren nieuwe multimediale samenwerking en verkennen kansen

– Opzet, samenwerkingsmodel en functies in nieuwe organisatie

7.Opstarten en begeleiden pilots voor nieuwe multimediale werkwijze

Resultaat:

 • Nieuwe strategie en multimediale business model is geconcretiseerd
 • Organisatie (top 200) heeft in ervaringssessies de opzet van nieuwe strategie en business model doorleeft
 • Blauwdruk van organisatie en besturing is uitgewerkt als basis voor de reorganisatie en het bepalen van nieuwe functieprofielen
 • De ontspoorde trein is weer op de rails gezet en de reizigers weten welke kant ze opgaan en wat er van ze verwacht wordt in de nieuwe organisatie
 • De pilots hebben de lokale samenwerking een positieve impuls gegeven en de medewerkers hebben de benefits van de nieuwe multimediale klantbenadering kunnen ervaren
 • Als gevolg van een directie en beleidswisseling in de holding begin 2015 is de implementatie geparkeerd.