Strategierealisatie


Hoe zorg ik ervoor dat mijn strategie ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt? Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de noodzakelijke veranderingen? Hoe bereik ik mijn strategische doelstellingen? Hoe zorg ik ervoor dat de organisatiecultuur en managementstijl bijdragen aan de strategie?

Onze visie en aanpak om strategie te realiseren

Na het formuleren van een heldere strategie komt de uitdaging van de vertaalslag naar de praktijk. Hierbij is het van belang om zorgvuldig te onderzoeken welke kennis, kunde en capaciteit de organisatie hiervoor nodig heeft. Wij onderscheiden drie aandachtsgebieden bij strategierealisatie: strategie & doelen, besturing & organisatie en leiderschap & gedrag. Concreet betreft dit de volgende vragen: wat is nodig in de gewenste nieuwe situatie, wat moet daarvoor veranderen en hoe organiseren we dit op een effectieve manier?

Het Berenschot Strategie Realisatie Model (SRM) vergroot de slaagkans van veranderingstrajecten door de drie aandachtsgebieden van strategierealisatie te combineren met een duidelijke procesfasering: richten, inrichten & verrichten.

Grofweg wordt een strategierealisatietraject doorlopen van linksboven naar rechtsonder in het model. Het is daarbij essentieel om continu alle drie de aandachtsgebieden voor ogen te houden. De organisatie-inrichting volgt uit de strategie via een vertaling in strategische doelstellingen en een inspirerend organisatieconcept. De stap naar verrichten wordt gezet via transparante besturingscycli en door de impact op medewerkers te operationaliseren en ontwikkeling te faciliteren.

Berenschot is overtuigd van het belang van een mensgerichte pragmatische aanpak, met oog voor verschillende (interne) stakeholders. Medewerkers gaan pas echt mee in een nieuwe strategie of verandering als zij betrokken zijn en zij de toegevoegde waarde ervaren. Dit is daarom altijd onze insteek. Wij werken nuchter, onconventioneel en waar het kan met humor. Wij noemen dit de Hollandse School van Veranderen.

Berenschot Strategie Realisatie Model