Strategy Trends 2016


Voor het tiende jaar op rij geeft het Berenschot Strategy Trends onderzoek inzicht in de onderwerpen die op de strategische agenda van het Nederlandse bedrijfsleven staan. Net als bij voorgaande edities ligt de focus van het onderzoek op wat er in de Nederlandse boardrooms besproken wordt: de agenda van de CEO’s. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst, met voornamelijk meerkeuzevragen. Ook zijn er een aantal open vragen toegevoegd. Vanwege de concurrentiegevoeligheid van sommige antwoorden is aan de deelnemers volledige anonimiteit gegarandeerd. De deelnemers zijn benaderd via het netwerk van Berenschot en door media-aandacht te genereren via onder andere weblogs en social media.

Strategische Issues

Vooruitgang zonder al te veel risico’s, dat is wat de CEO graag ziet. Maar is dit wel mogelijk in de snelle disruptieve realiteit van tegenwoordig, en belangrijker nog, hoe zorg je tevens voor behoud van je goede reputatie? Dit zijn de vragen die de Nederlandse boardrooms gaan bezighouden in 2016, en waar de CEO nu al wakker van ligt.

Maatschappelijke Thema’s

Organisaties laten zich in hun strategisch beleid niet al te veel leiden door maatschappelijke thema’s. Zo staat duurzaamheid hoog op de maatschappelijke agenda, maar bedrijven zien dit niet als een belangrijk thema voor de strategische agenda. Hoewel veel CEO’s aangeven in de toekomst gouden bergen te zien in het buitenland, lijkt er nog maar weinig kennis en interesse te zijn in internationale zaken. Issues als geopolitieke spanningen en internationalisering staan dan ook laag op de agenda.

Toekomstige Afzetmarkten

Het merendeel van de CEO’s ziet weer kansen in de aantrekkende Nederlandse economie. Niet alleen in eigen land zijn er weer kansen, ook in het buitenland is er weer groei. Bijna de helft van de bedrijven voorziet dat buitenlandse afzetmarkten in de toekomst belangrijker gaan worden dan de Nederlandse markt. Nu het huis op orde is, wordt er voorzichtig weer naar buiten gekeken.

Onderscheidende Vermogen

Nederlandse bedrijven onderscheiden zich al jaren vooral op de kwaliteit van hun producten. Echter, waar kwaliteit in voorgaande jaren eenzaam bovenaan stond, blijkt dit jaar dat steeds meer bedrijven ook innovatie zien als een manier om zich te onderscheiden. Zich onderscheiden op basis van duurzaamheid daarentegen blijkt voor veel bedrijven niet mogelijk, duurzaamheid lijkt een ‘licence to operate’ geworden te zijn, waaraan je moet voldoen om te kunnen concurreren.

Technologische Trends

Technologie heeft steeds vaker een impact op de primaire processen binnen de organisatie. Het is dan ook niet vreemd dat thema’s als innovatie en digitalisering hoog op de agenda van CEO’s staan. Big data gaat als technologie in 2016 de meeste invloed hebben op het businessmodel. Er moet echter wel goed omgegaan worden met al die data, bedrijven geven dan ook aan veel te gaan investeren in digitale veiligheid om de risico’s van big data af te dekken.

Strategische Uitdagingen

De meeste CEO’s geven aan dat het identificeren van kansen en risico’s steeds minder een probleem vormt. De meeste organisaties weten dat ze iets moeten doen om bij te blijven, en hebben ook steeds beter een idee in welke richting ze moeten zoeken voor oplossingen. De juiste oplossingen vinden en de gevonden oplossingen ook daadwerkelijk in te voeren, dat gaat voor de meeste bedrijven de grootste uitdaging van 2016 worden.