Vergroten winstgevendheid


Hoe kan ik mijn omzet verhogen? Hoe verlaag ik mijn kosten? Hoe vernieuw ik mijn businessmodel? Hoe zorg ik ervoor dat mijn rendement structureel verbetert?

Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Berenschot ondersteunt u in de verschillende fases op weg naar rendementsherstel. Dit op basis van jarenlange ervaring in en kennis van uiteenlopende sectoren zoals agrifood, industrie, zakelijke dienstverlening. Voor individuele bedrijven én voor brancheorganisaties & verenigingen. En met oog voor het belang van stakeholders zoals banken, raad van commissarissen en aandeelhouders. We beschikken over relevante benchmarks voor het primaire proces en indirecte functies. Daarnaast heeft Berenschot alle disciplines in huis voor een integrale aanpak (business, finance, HR en juridisch).

Onze visie en aanpak voor het vergroten van winstgevendheid

  • Quick scan en Strategy Check Welke opties zijn er voor een rendabele bedrijfsvoering op korte en lange termijn? Wat is ons verbeterpotentieel? En heeft ons bedrijf voldoende toekomstperspectief? Berenschot helpt u aan de hand van een quick scan uw verbeterpotentieel te bepalen, met een objectieve toets van de juiste strategische richting. In de Benchmark Overhead wordt de productiviteit gemeten. Daarnaast kunnen de winstbijdrage van klanten en assortiment geanalyseerd worden. Samen met een financiële analyse, financiële prognose en liquiditeitsprognose. Zo kijken we naar de effectiviteit van de organisatie, het management en de besturing.
  • Reorganisatie en kostenreductie Hoe maken we ons bedrijf weer gezond? En hoe houd ik in deze lastige periode mijn medewerkers gemotiveerd?
  • Financiële prognose en impactanalyse Hoe zien mijn financiële en liquiditeitsprognoses voor de komende vijf jaar eruit? Genereer ik voldoende opbrengsten om mijn kosten te dekken? Dat start met grip krijgen op processen: met de liquiditeitenmonitor van Berenschot krijgt u helder inzicht in waar het geld binnenkomt en waar het er uitgaat. Een financiële prognosemethodiek helpt de onzekerheid tot een minimum te reduceren.
  • Organisatie-inrichting Hoe realiseer ik de transformatie van de oude naar de nieuwe organisatie als het gaat om medewerkers? Wat betekent dat voor mobiliteit en uitstroom?
  • Interim-management Ik heb behoefte aan tijdelijke inzet met blijvend resultaat. Hoe vind ik kandidaten voor een sleutelpositie binnen onze organisatie om de beoogde verandering en turn-around daadwerkelijk uit te voeren?
  • Fusies & overnames en (postfusie-)integratie Is een fusie of overname een goede optie om groei te realiseren? Wat is een geschikte overnamekandidaat en welke synergie is te realiseren? Hoe kom ik snel uit de startblokken met de integratie?