Teamontwikkeling


Hoe houdt u op voorhand rekening met een evenwichtige samenstelling binnen teams? Wat doet u als een team niet uit de startblokken komt, terwijl dat wel hard nodig is? Hoe optimaliseert u de samenwerking binnen teams? En hoe trekt u vastgelopen teams weer vlot? Teamontwikkeling speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, nu werkprocessen meer en meer flexibel en dynamisch georganiseerd worden. Denk aan projectteams, scrumteams, klantteams en offerteteams. Deskundig met teams omgaan is dan ook essentieel.

Het samenspel tussen teamleden om doelen te realiseren is bepalend voor het succes van het team en daarmee de organisatie. Vele jaren wetenschappelijk onderzoek hebben interessante inzichten opgeleverd over ontwikkelfases, onderlinge strijd, diversiteit, grip krijgen op onderstromen, enzovoorts. Met andere woorden: teamontwikkeling is soms complex maar altijd boeiend!

Samenwerking verbeteren door balans in het team

Elke teamopdracht heeft taakaspecten in zich die een beroep doen op Sturen, Denken en Verbinden. Deze drie kernfactoren moeten steeds in balans zijn. Bij het samenstellen van een nieuw team is het dus zinvol om op voorhand te kijken of beoogde teamleden deze aspecten voldoende inbrengen. Dit lukt niet altijd. Soms wegen inhoudelijk vaktechnische aspecten zwaarder. In dat geval kan Berenschot teams leren om ter plekke te reflecteren op de eigen werkwijze en bewust aandacht te besteden aan deze factoren om de samenwerking te verbeteren. Zo komt de vereiste balans alsnog tot stand.

afbeelding teamontwikkeling

Betere resultaten door richting en sturing

Mensen participeren graag in een nieuwe ontwikkeling van hun organisatie. Het richting geven aan deze energie en het bundelen van de ambitie is een belangrijke opgave in een startend team. Bij onvoldoende richting door de leidinggevende of te weinig of onduidelijke werkafspraken kunnen er situaties ontstaan waarin teamleden op elkaar gaan zitten wachten en het aanvankelijke enthousiasme afneemt. Concreet worden, houvast bieden en kleine successen boeken: dat is wat een startend team nodig heeft. Berenschot helpt u bij de teamontwikkeling om ze snel van de grond te trekken en de leidinggevende te ondersteunen in zijn rol. Zo maakt het nieuwe team een vliegende start.

Crisisteams en piketorganisaties

Binnen organisaties waarbij medewerkers piket draaien en op willekeurige momenten met uiteenlopende collega’s een crisisteam vormen zijn effectieve samenwerking en rolduidelijkheid bij uitstek essentieel. Belangrijk is daarbij ook dat er vanaf het begin een goede overlegdiscipline aanwezig is. Voorzitters die het leiderschap durven en kunnen tonen om een overleg effectief en efficiënt vorm te geven. Deelnemers die dit proces optimaal ondersteunen. Goede afspraken over het besluitvormingsproces zijn hierbij eveneens essentieel. Tot consensus komen vereist namelijk een andere aanpak dan besluitvorming op basis van een meerderheid van stemmen. En wie hakt uiteindelijk de knoop door als het besluitvormingsproces stagneert? Ook hier is het van belang Sturen, Denken en Verbinden voldoende aandacht te geven om tot een zinvolle samenwerking te komen. Welke aspecten in de samenwerking blijven onderbelicht en wat kunnen teamleden zelf doen om daarin veranderingen door te voeren? Het in het hier en nu kunnen reflecteren op de samenwerking stelt medewerkers in staat om snel tot een effectieve teamprestatie te kunnen komen, ook al is dit de eerste keer dat men in deze samenstelling samenwerkt.

Productiviteit verhogen door vaste patronen te doorbreken

Teams die al langer met elkaar werken, hebben vaak vaste patronen gevormd rond de werkverdeling, onderlinge omgang en mores. Om deze patronen te kunnen losweken en productiviteit te verhogen, moeten ze eerst in kaart gebracht worden, liefst samen met het team en waar nodig door middel van individuele gesprekken. Het ontsluiten van deze indrukken voor het gehele team maakt zaken bespreekbaar. Berenschot kan bij de teamontwikkeling helpen door de vaak gezamenlijk ervaren knelpunten te benoemen en op te lossen. Daarbij leren teams om feedback te geven en zaken bespreekbaar te maken, wat hen ondersteunt in hun samenwerking. Omdat patronen vaak over langere tijd zijn opgebouwd, neemt het oplossen ervan doorgaans een half jaar in beslag.

Werkwijze binnen teamontwikkeling

Teamontwikkeling bij Berenschot kenmerkt zich door een duidelijk onderscheid in drie fasen:  diagnose, ontwerp en interventiefase. Teamontwikkeling benaderen wij daarbij systematisch en elke kleine stap beschouwen we dan ook als een interventie op zich. Het traject van ontwikkeling begint dan ook op het moment dat het eerste gesprek wordt gevoerd. Daarnaast hechten wij veel waarde aan eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Wij faciliteren de ontwikkeling maximaal, maar laten het eigenaarschap bij het team in kwestie. Op deze wijze kan een team daadwerkelijk ontwikkelen en leert het vanaf het eerste moment zelfstandig besluiten te nemen.

Effectiever werken in teams?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw team(s) verder te ontwikkelen? Wilt u de productiviteit verhogen en samenwerking verbeteren? En zo uw team en organisatie slagvaardiger te maken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs