MT energieconcern hervindt drive


Een managementteam binnen een groot energieconcern rapporteerde een stagnatie in de samenwerking. In tegenstelling tot een half jaar eerder pakten teamleden zaken niet meer op en werd er niet meer gediscussieerd. Overleg gebeurde plichtmatig: iedereen deed zijn zegje maar het enthousiasme was ver te zoeken. Aangezien ook de resultaten terugliepen, kreeg Berenschot de vraag wat het team anders kon doen om weer op stoom te raken en de samenwerking te verbeteren.

Goed beeld van de teamproblemen

Hiervoor focuste de betrokken adviseur allereerst op een goede diagnose. Hij keek mee bij overlegmomenten, sprak teamleden individueel en voerde gesprekken met een aantal stakeholders uit de directe omgeving van het team. Om een goed beeld te krijgen van de context, verdiepte de adviseur zich tevens in de primaire doelstellingen van het team. Daarbij werd het team expliciet uitgenodigd input te leveren. Dit gebeurde aan de hand van een model voor samenwerking binnen teams, waarbij teamleden konden aangeven wat goed liep en wat voor spanning, onbegrip of onduidelijkheid zorgde.

Teamontwikkelplan

Tijdens een teamsessie werden deze resultaten met elkaar gedeeld en werd gezamenlijk een teamontwikkelplan opgesteld. Duidelijk werd dat het eerdere succes van het team de gezamenlijkheid in doelstellingen op de achtergrond had geplaatst. Het realiseren van de doelstellingen was te veel het feestje van de voorzitter van het MT geworden, wat het commitment bij een groot deel van het MT had verminderd.

Eerlijke dialoog verbetert de samenwerking

Uiteindelijk was het team relatief snel in staat om de samenhang tussen individuele en teamdoelstellingen en de onderlinge verbondenheid te hervinden. De interventie bestond met name uit een eerlijke dialoog over beleving, belangen en emoties van de verschillende teamleden, om op die manier de samenwerking te verbeteren. Het proces ernaar toe zorgde ervoor dat deze dialoog open en oprecht kon worden gevoerd. Met enkele ups en downs draait het team inmiddels al weer enige jaren heel voorspoedig!