Crisismanagementteams


Als medewerkers op willekeurige momenten met uiteenlopende collega’s een crisismanagementteam moeten vormen, is effectieve samenwerking en duidelijkheid over de rollen essentieel. Voorzitters die leiderschap durven en kunnen tonen om de samenwerking effectief en efficiënt vorm te geven. Deelnemers die dit proces optimaal ondersteunen. Daarnaast zijn goede afspraken over het besluitvormingsproces onontbeerlijk. Het Berenschot Team Resource Management model (TRM) helpt daarbij!

In dit model hebben we de zeven TRM-competenties toegewezen aan de factoren sturen, denken en verbinden. Daarbij besteden we gericht aandacht aan informatieverwerking en besluitvorming, groepsprocessen en teamdynamiek en aan individuele persoonlijke effectiviteit.

Het Berenschot Resource Management Model

Wat leert het team?

  • Integraal kijken naar eigen effectiviteit​.
  • Naar zichzelf kijken vanuit het oogpunt van teameffectiviteit​ in crisissituaties.
  • Diverse aspecten van samenwerken en teamwork vertalen naar een integraal teammodel​.
  • Activiteiten ondernemen voor het bestendigen van teameffectiviteit ​in crisissituaties.
  • Vaardigheden ontwikkelen voor effectief teamwork​ in crisissituaties.
  • Feedback vanuit de omgeving en het team gebruiken om effectiever te worden en de samenwerking binnen het team​ te versterken.

Resultaat

Het team groeit in effectiviteit en kan uitdagingen en knelpunten zelfstandig het hoofd bieden. De wendbaarheid en flexibiliteit nemen toe, en de focus ligt sterker op de doelstellingen van het team en de te behalen resultaten.

Wilt u uw team een steviger basis bieden voor hun functioneren in crisissituaties? Neem dan contact op met Egmont Tilleman of Bart de Vries.