Leergang voor teamcoach


Nu werkprocessen meer en meer flexibel en dynamisch georganiseerd worden, spelen teams een steeds belangrijkere rol binnen organisaties,. Denk aan projectteams, scrumteams, klantteams en offerteteams. De leergang voor teamcoach biedt teamcoaches de kans deskundig met teams te leren omgaan. Alle afzonderlijke fases van teamontwikkeling komen aan de orde en uiteraard krijgt de rol van de teamcoach veel aandacht.

Het Berenschot Team Model vormt de leidraad in deze leergang, die bestaat uit een aantal eendaagse modules met tussentijdse praktijkopdrachten:

Het Berenschot Team Model

Het Berenschot Team Model

Wat leert u tijdens de modules?

  • De teamcoach: wat houdt de rol teamcoach in? Hoe kunt u door uw aanpak het team een ander voorbeeld geven? Welke kwaliteiten en ervaring brengt u in als teamcoach? Wat is uw impact en wat uw blinde vlek?
  • Leiderschap: welke vormen van teamleiderschap zijn er? Denk aan hiërarchisch leiderschap, projectleiderschap, zelfsturende teams of gedeeld leiderschap. U leert welke effecten leiderschap heeft op het eigenaarschap van teamleden en wat dit betekent voor uw begeleiding als teamcoach.
  • Samenstelling: de opgave van het team is (vaak) bepalend voor de teamsamenstelling. Wat doet het team? Welke kwaliteiten en ervaring zijn daarvoor nodig? Wat is de actuele samenstelling en welke impact heeft deze op de dynamiek in het team? U gaat aan de slag met eigen casuïstiek.
  • Structuur: vaak is de teamsamenstelling een gegeven. Toch kunt u beweging creëren door het werk anders te organiseren. U leert meer over zaken als werkverdeling, onderlinge afhankelijkheid in het werk, overleg- en afstemmingsmomenten en hoe deze de dynamiek in het team ondersteunen of ontkrachten.
  • Vaardigheden: geven van feedback, maken van werkbare afspraken, durven loslaten en vertrouwen op je collega-teamleden, bespreekbaar maken van knelpunten – allemaal vaardigheden die bijdragen aan teameffectiviteit. U leert hoe u dat als teamcoach begeleidt.

Wilt u zich (verder) ontwikkelen als teamcoach? Neem dan contact op met Egmont TillemanMarieke Gersdorf of Evelien Bults. We delen graag onze kennis en ervaring met u.