Van start als nieuw team


In een nieuw team moeten de leden elkaar leren kennen, leren samenwerken en gezamenlijk een effectieve werkwijze ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Veel teams hebben opstartproblemen bij het vinden van elkaar en gezamenlijk hun opdracht te realiseren. Wij helpen uw team sneller op stoom te komen!

Elke taak of opdracht doet een beroep op sturen (daadkracht), denken (overweging) en verbinden (afstemming). Wij ondersteunen teams om deze drie elementen adequaat op te pakken en te reflecteren op de eigen werkwijze. Doel: succesvolle invulling van de gezamenlijke opdracht.

Wat leert het team?

  • Effectief de gezamenlijke opgave realiseren
  • Welke werkverdeling recht doet aan ieders kwaliteiten en ervaring.
  • De voortgang van het werk evalueren en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken.
  • Eigen overleg en afstemming zo inrichten dat dit het werk ondersteunt.

Resultaat

Het team kan uitdagingen en eventuele knelpunten zelfstandig het hoofd bieden. Een sterkere focus op de doelstellingen van het team vergroot de output.

Meer weten?

Wilt u uw nieuwe team een kickstart geven? Neem dan contact op met Egmont Tilleman, Marieke Gersdorf of Evelien Bults.