Transformatie van organisaties


“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence – it is to act with yesterday’s logic.”  -  Peter Drucker

Wendbaarheid en verbinding: een must in een dynamische omgeving

In de huidige tijd volgen technologische, bedrijfskundige en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Ook uw organisatie heeft daardoor continu te maken met turbulentie (snelheid van verandering) en onzekerheid (richting van verandering). Hoe competitief uw organisatie is, wordt daarbij niet langer bepaald door uw eigen activiteiten maar door de netwerken en ecosystemen waar u deel van uitmaakt. Snel kunnen inspelen op al deze veranderingen is essentieel om te overleven. Dit in verbinding met uw ketenpartners. De wendbaarheid van uw organisatie is daarbij steeds vaker doorslaggevend voor succesvol acteren in de markt.

Transformatie is voorwaarde

Waaraan herkent u een wendbare organisatie? Een wendbare organisatie is in staat om:

  • zich constant aan te passen aan de omgeving
  • kansen te zien en te benutten voordat anderen dat doen
  • bedreigingen snel het hoofd te bieden.

Dit vereist een goede balans tussen exploitatie en exploratie. Bij enkel exploiteren dreigt de ‘success trap’: uw businessmodel brengt geen geld meer op, terwijl er geen nieuw model voor in de plaats is gekomen. Als u zich uitsluitend richt op exploreren, kan dit resulteren in een oneindige zoektocht die enkel geld kost, maar geen geld opbrengt. Om te kunnen overleven, zult u uw ideeën ook moeten exploiteren. Met andere woorden, wendbaarheid vraagt een integrale transformatie van uw organisatie – op het gebied van strategie, sturing, organisatie, processen en leiderschap.

Best passende aanpak

Transformeren is afhankelijk van de context en verschilt daarom per organisatie. Samen met u werken we aan de best passende aanpak om uw organisatie wendbaar te maken. Berenschot beschikt over alle vereiste expertise om u te ondersteunen bij een integrale transformatie. Zodat u duurzaam succesvol kunt zijn, ook in de huidige turbulente en onzekere tijden.

mensgedreven integrale benadering cocreatie pragmatisch

Effectief transformeren vraagt een integrale aanpak

Berenschot hanteert een gestructureerde en integrale benadering van transformatie: het Strategie Realisatie Model. Het model wordt gebruikt binnen organisaties om transformaties in te richten via routekaarten en doorbraakprojecten.

Op basis van de negen perspectieven stellen we vast in hoeverre een strategie gerealiseerd wordt, waar het eventueel aan schort en welke interventies het meest effectief zijn om de implementatie de juiste richting in te sturen. strategierealisatiemodel_2019_goed

Met onze bewezen succesvolle aanpak zetten wij uw uitdaging om naar concrete resultaten. Benieuwd naar de mogelijkheden om uw organisatie wendbaar te maken? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Meer lezen over onze propositie Transformatie van Organisaties? Bekijk de presentatie.

Adviseurs