Verandermanagement


Makkelijker veranderen - en versnellen

Veranderen is lastig en complex. Ook een inhoudelijk goed doordachte verandering zal lang niet altijd slagen. Dit komt omdat veranderingen nooit op zichzelf staan en het betrokkenen soms aan motivatie ontbreekt. Berenschot biedt zijn klanten een scala aan inhoudelijke adviseurs. Daarnaast hebben wij de expertise en ervaring op het vlak van verandermanagement om voor implementatiekracht te zorgen. Samen met u gaan we op zoek naar de in uw situatie best passende benadering.

Onze principes bij veranderen

De Berenschot-aanpak voor organisatieverandering volgt typisch Nederlandse principes. We kijken nuchter naar nieuwe organisatie- en veranderkundige inzichten, laten ons niet leiden door hypes. Het gaat immers om de feitelijke meerwaarde van interventies. Daarnaast zijn we voorstander van pragmatisch veranderen. Dat betekent het verandertraject aansluiten bij de uniciteit van uw vraagstuk, context, organisatie en mensen - op basis van bewezen effectieve handvatten. Verder geloven we in mensgericht veranderen, omdat verandering enkel slaagt als medewerkers vanaf morgen daadwerkelijk iets anders doen.

De vijf bouwstenen

Samen met u geven we invulling aan vijf bewezen bouwstenen van verandering:

  1. De veranderredenering: Wat is de essentie van de verandering? Wat moet er veranderen? Waarom moet dit veranderen en wie zijn er bij betrokken? Bezint eer ge begint!
  2. De veranderstrategie: Wordt het een top-down uitrol van een tekentafel-ontwerp of een bottom-up ontwikkelproces met pilots en proeftuinen?
  3. De veranderopgave: Wat moet er in de organisatie veranderen? Structuur? Leiderschap en besturing? Cultuur en gedrag? Processen? Of alles tegelijk en in samenhang? En raakt de verandering aan het systeem?
  4. De veranderaanpak: Wat wordt het stappenplan en welke mijlpalen worden bereikt? Wat wordt de inhoud en bovenal het proces, de planning en de volgorde van activiteiten?
  5. De veranderorganisatie: Wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten? Een tijdelijke projectorganisatie, de ‘lijn’, of worden ook andere medewerkers ingezet? Wie heeft het mandaat en wie neemt de uiteindelijke beslissingen? Wat wordt de rol van de externe consultant?

Innovatie is noodzakelijk

De huidige exponentiële groei op technologisch vlak vraagt veel flexibiliteit en nieuwe vaardigheden van organisaties en hun medewerkers. Hetzelfde geldt voor het werken in ketens en netwerken. Het is dan ook van belang dat uw organisatie weet in te spelen op deze bewegende omgeving. Dat betekent steeds vaker: op zoek gaan naar nieuwe, innoverende businessmodellen.

Verandermanagement is maatwerk

Daarbij volstaat het niet langer om één of enkele elementen aan te pakken. Verandermanagement gaat vaak over het functioneren van een integraal systeem van verschillende organisaties. Bovendien zijn er doorgaans meerdere vraagstukken tegelijk aan de orde. Welke kant de verandering op gaat, is afhankelijk van uw wensen en belangen. Deze vormen de basis voor het gewenste verandermodel.

Heeft u interesse om vrijblijvend te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij uw veranderingen en veranderstrategie, neemt u dan contact met ons op.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs