Verandermanagement


Makkelijker veranderen - en versnellen

De huidige exponentiële groei op technologisch vlak vraagt veel flexibiliteit en nieuwe vaardigheden van organisaties en hun medewerkers. Hetzelfde geldt voor het werken in ketens en netwerken. Het is dan ook van belang dat uw organisatie weet in te spelen op deze bewegende omgeving. Dat betekent steeds vaker: op zoek gaan naar nieuwe, innoverende businessmodellen.

Daarbij volstaat het niet langer om één of enkele elementen aan te pakken. Verandering gaat vaak over het functioneren van een integraal systeem van verschillende organisaties. Bovendien zijn er doorgaans meerdere vraagstukken tegelijk aan de orde. Welke kant de verandering op gaat, is afhankelijk van uw wensen en belangen. Deze vormen de basis voor het gewenste verandermodel.

De Berenschot-aanpak voor organisatieverandering volgt typisch Nederlandse principes. We kijken nuchter naar nieuwe organisatie- en veranderkundige inzichten, laten ons niet leiden door hypes. Het gaat immers om de feitelijke meerwaarde van interventies. Daarnaast zijn we voorstander van pragmatisch veranderen. Dat betekent aansluiten bij de uniciteit van vraagstuk, context, organisatie en mensen - op basis van bewezen effectieve handvatten. Verder geloven we in mensgericht veranderen, omdat verandering enkel slaagt als medewerkers vanaf morgen daadwerkelijk iets anders doen.

De veranderende wereld is vol kansen. Maak gebruik van de inhoudelijke expertise van Berenschot om uw implementatiekracht te vergroten en uw veranderdoelstellingen te bereiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold Adolfse, senior managing consultant, via a.adolfse@berenschot.nl | 030 2 916 813 | 06 55 36 47 87

Hollandse School van Veranderen

Adviseurs