Netwerk Smart Horticulture


Berenschot neemt het initiatief tot het oprichten van het netwerk Smart Horticulture. In dit netwerk zal een groep van circa dertig bedrijven samenwerken om de transitie van de Nederlandse tuinbouw naar een datagedreven kennisketen mogelijk te maken.

Innovatie is gebaat bij samenwerking. Daarom richt Berenschot het netwerk Smart Horticulture op waar partijen inspiratie opdoen, van elkaar leren en samen commerciële projecten oppakken.

Aan de slag

Het netwerk Smart Horticulture organiseert jaarlijks vier inspiratiebijeenkomsten van topniveau, met verrassende en leerzame presentaties door externe sprekers uit binnen- en buitenland op het programma staan. Tijdens deze bijeenkomsten zal er volop ruimte zijn voor interactie en netwerkactiviteiten (verbinden, verdiepen).

Meedoen?

Het netwerk staat open voor Nederlandse bedrijven die koploper zijn als het gaat om (big) data analytics en Internet of Things in de moderne glastuinbouw.

Wanneer u bent aangemeld voor dit netwerk heeft u het recht om met maximaal twee personen de inspiratiebijeenkomsten bij te wonen en om te participeren in de thema’s en projecten die het netwerk zal oppakken.

Is uw interesse gewekt en wilt u uw bedrijf aanmelden voor het netwerk Smart Horticulture? Neem dan contact met Edwin Lambregts, 06 - 54 26 00 29, of Rick Bakker, 06-50 25 42 25.