Economie


Op naar een bloeiende regionale economie!

Uw organisatie heeft baat bij een economisch sterke regio. Om tot innovatie te komen. En om de aansluiting met nationale en internationale ontwikkelingen te behouden. Dat vraagt om effectieve verbindingen tussen regionale kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Geen eenvoudige opgave, nu middelen beperkt zijn en het speelveld sterk in beweging is.

Regionale vooruitgang met economische ontwikkelingen

Allereerst is het van belang te bepalen welke economische ontwikkelingen en ontwikkelingsrichtingen kansrijk zijn voor uw regio. Vervolgens dient u hooggekwalificeerde bedrijven en kenniswerkers aan te trekken en te behouden. En te kijken hoe u de rolverdeling tussen publieke en private partijen kunt organiseren en andere stakeholders, waaronder de politiek, kunt betrekken. Is er een gedeelde visie, dan dient deze te worden vertaald naar een werkbaar uitvoeringsprogramma. Welke innovatieve instrumenten zet u daarbij in? En hoe bepaalt u prioriteiten en keuzes en creëert u draagvlak hiervoor? Daarna is onderzoek nodig naar mogelijke stappen van regionale kennis- en bedrijvenclusters voor verdere groei en ontwikkeling. En, niet onbelangrijk, het zodanig vormgeven van programma’s c.q. projecten dat zij in aanmerking komen voor Nederlandse en Europese subsidies of andere financieringsbronnen.

Mobiliseren uitvoeringskracht

Berenschot helpt u bij het verbinden van ondernemers, onderwijs en overheden voor een bloeiende (regionale) economie. We ondersteunen u bij de vormgeving van strategische doelen en de praktische vertaling daarvan naar concrete acties. We mobiliseren de gezamenlijke uitvoeringskracht van partijen. Daarnaast ontwikkelen en evalueren we beleidsinstrumenten voor economische ontwikkeling en innovatie (subsidiefaciliteiten, revolving funds, publiek-private samenwerking).

Wilt u weten hoe u uw regio tot een economisch succesvolle regio maakt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Adviseurs