Tags

Regionale positionering


Steden en regio’s concurreren steeds vaker met elkaar bij het aantrekken van investeringen, bedrijven en werknemers. Sommige slagen daar goed in en floreren, in andere gebieden lukt dat minder goed. Die economische verschillen tussen regio’s zijn deels te verklaren vanuit de ligging en de aanwezige vestigingsvoorwaarden. Maar ook een sterk regionaal profiel kan doorslaggevend zijn.

Zo’n sterk regionaal profiel moet over een langere periode consequent worden opgebouwd. In de praktijk is de ontwikkeling van een inhoudelijke, regionale strategie vaak gescheiden van citymarketing en regiobranding. Dit resulteert onbedoeld in een onduidelijke, ongeloofwaardige of steeds wisselende positionering.

Omdat belangen, beelden en ambities van stakeholders verschillen, positioneren regio’s zichzelf vaak heel breed (‘regio van logistiek, toerisme en dienstverlening’) of te abstract (‘de gastvrije regio’). Regio’s die wel kiezen voor een klein aantal herkenbare speerpunten of thema’s, zijn vaker succesvol. Zowel extern, in de profilering naar nieuwe bewoners, investeerders en bedrijven, als intern, in het richten van de regionaal-economische samenwerking. Kortom, wie kiest, wordt gekozen.

Aan de slag met uw positionering!

Benieuwd hoe u uw regio naar een hoger plan kunt tillen? En wilt u meer weten over het opstellen van een aansprekende en succesvolle regionale of economische positionering? Neem dan contact op met Ralph Kohlmann (r.kohlmann@berenschot.nl) of Mark Weijers (m.weijers@berenschot.nl). Of download de leaflet (pdf, 1.5 MB).