Tags

Analyses van de (internationale) energiemarkt


De transitie naar een duurzame energievoorziening brengt veel veranderingen en uitdagingen met zich mee, zowel op technisch als organisatorisch gebied. Door de steeds verder integrerende (Noordwest-) Europese energiemarkten hebben acties of beslissingen in één land of regio bovendien gevolgen voor andere marktgebieden. Verder wordt de rol van lokale en regionale besluitvorming steeds groter.

Onzekerheden en kansen

De complexiteit binnen de sector zorgt bij grote energieverbruikers voor onzekerheden in de energieprijs, maar ook voor nieuwe kansen. De toenemende marktintegratie en groei van duurzame energie leiden tot nieuwe uitdagingen voor netbeheerders. De marges in de energieproductie lopen de laatste jaren terug. Dit geldt vooral voor de traditionele voorziening, maar raakt ook duurzame bronnen en nieuwe toetreders.

State-of-the-art onderzoeken

Kortom, de markt wordt beweeglijker en flexibiliteit gaat ongetwijfeld een grotere rol spelen. Productiecapaciteit zal anders gewaardeerd worden in een markt die zich steeds meer op de korte termijn richt. Behoort u dan tot de winnaars? Met andere woorden, om welke producten gaat het straks en hoe speelt u daar het beste op in?

Berenschot adviseert u op basis van state-of-the-art onderzoeken naar trends in de energiemarkt. We bieden inhoudelijke verklaringen voor ontstane marktsituaties en inzicht in factoren die in de toekomst de energiemarkt zullen beïnvloeden. Ook specialistisch onderzoek naar marktintegratie en handel op de Nederlandse energiemarkt behoort tot onze expertise.

Meer informatie?

Wilt u meer inzicht krijgen in de rol van uw organisatie op de energiemarkt? Mail ons uw vraagstuk, dan nemen wij snel contact met u op.