Tags

Energie en duurzaamheid


De energiesector ondergaat een transitie naar duurzamere oplossingen. Dit brengt radicale veranderingen met zich mee, waardoor zowel kansen als uitdagingen ontstaan voor de betrokken partijen. Berenschot werkt met een brede verscheidenheid aan partijen samen om deze transitie te versnellen door het verstrekken van marktkennis, het vastleggen van duurzame energie roadmaps en het ondersteunen van complexe overgangstrajecten.

De ontwikkeling naar een duurzamer systeem is een dynamisch proces waar veel elementen in terugkomen. Het is belangrijk de volgende elementen te beschouwen wanneer wordt gedacht aan een toekomstig energiesysteem:

 • Een groter aandeel van productie uit duurzame bronnen
 • Meer lokale productie
 • Meer noodzaak voor flexibiliteit
 • Toenemende elektrificatie
 • Groeiende complexiteit van het energiesysteem
 • Een andere rol voor gas
 • Nieuwe aandacht voor CO2-neutrale oplossingen voor de warmtemarkt

Berenschot heeft een breed portfolio op het gebied van de energietransitie. Onze aanpak integreert extensieve kennis van de energiemarkt, technologieën, strategie en regulering met een procesgedreven betrokkenheid middels dialoog en betrokkenheid van stakeholders. Onze expertise is geclusterd in vijf hoofdthema’s:

 • Analyses van de internationale energiemarkt
 • Flexibiliteit, sturen van de vraag en systeemintegratie
 • Warmtemarkt en oplossingen
 • Gasmarkt en oplossingen
 • Transitieprocessen naar duurzame oplossingen