VNCI EEP inspiratiedocument


Dit inspiratiedocument helpt u op weg om ook voor de komende periode (2017-2020) weer tot ambitieuze energiebesparingsplannen te komen. Met behulp van de kansrijke technieken en concrete praktijkvoorbeelden die hierin worden genoemd kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen van uw nieuwe energie-efficiëntieplan.

1. Voor de koplopers hopen we dat dit inspiratiedocument triggert om méér te doen dan energie-efficiency maatregelen alleen. Juist de voorbeelden van de andere richtingen van de Routekaart 2030 geven inspiratie om ook die wegen te gaan bewandelen. Ketenregelregels zijn toegevoegd om dit makkelijker te maken.

2. Voor de fast-followers hopen we dat allerlei voorbeelden in de klassieke energie-efficiency genoeg inspiratie geven om nog een aantal extra maatregelen op te nemen in de EEP plannen, al dan niet voorwaardelijk of als studie. Echte succesvolle applicatievoorbeelden ondersteunen dit.

Daarnaast trachten we via het benoemen van multidisciplinaire organisatorische werkwijzen de inspiratie te geven om met meerdere afdelingen aan het EEP plan te werken, en zo meer draagvlak te creëren voor de energie-coördinator. Het inspiratiedocument is hier (pdf, 7.7 MB) in digitale vorm beschikbaar, zodat het makkelijk kan worden gedeeld binnen uw organisatie.