Tags

Energiescenario's


De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vraagt om een betaalbaar, betrouwbaar en schoon energiesysteem. De rol van duurzame bronnen en decentrale opwekking zal naar verwachting blijven toenemen, maar verder bestaat er nog veel onzekerheid over de exacte invulling van de energiemix in 2050. Wel is duidelijk dat voor een duurzame energievoorziening innovatieve oplossingen en denkwijzen noodzakelijk zijn.

Scenarioanalyses: route naar de toekomst

Met scenarioanalyses geven we inzicht in de gevolgen van keuzes ten aanzien van ons energiesysteem. Deze gevolgen kwantificeren we zowel op economisch als op energetisch vlak. Zo hebben wij al verschillende scenario’s verkend en gekwantificeerd voor een toekomst zonder CO2-emissies in 2050. Op die manier bepalen we de haalbaarheid en het potentieel van verschillende oplossingen. Door uiteenlopende toekomstbeelden te vergelijken, toetsen en valideren we de robuustheid van resultaten.

Landelijk, regionaal en lokaal

Deze aanpak betreft de landelijke ontwikkeling voor heel Nederland, maar Berenschot heeft ook ruime ervaring met het vertalen ervan naar lokaal of regionaal niveau (voor gemeentelijke of provinciale energietransitieplannen) of naar bepaalde economische of bedrijfssectoren (voor sectorale roadmaps).

Meer informatie?

Meer weten over energiescenario's? Mail ons uw vraagstuk, dan nemen wij snel contact met u op.