Tags

Energiescenario's


Inzicht in energiescenario's

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vraagt om een betaalbaar, betrouwbaar en schoon energiesysteem. De rol van duurzame bronnen en decentrale opwekking zal naar verwachting blijven toenemen, maar verder bestaat er nog veel onzekerheid over de exacte invulling van de energiemix in 2050. Wel is duidelijk dat voor een duurzame energievoorziening innovatieve oplossingen en denkwijzen noodzakelijk zijn. Als u zich bezighoudt met aangepast beleid, nieuwe technologieën en slimme oplossingen voor een duurzaam energiesysteem, weet u ook hoe lastig het is om de haalbaarheid en het potentieel ervan op de lange termijn (30-50 jaar) in kaart te brengen.

Scenarioanalyses: route naar de toekomst

Scenarioanalyses bieden u inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes ten aanzien van ons energiesysteem. Deze gevolgen kwantificeert Berenschot zowel op economisch als op energetisch vlak. Zo hebben wij al verschillende scenario’s verkend en gekwantificeerd voor een toekomst zonder CO2-emissies in 2050. Op die manier bepalen we de haalbaarheid en het potentieel van verschillende oplossingen. Door uiteenlopende toekomstbeelden te vergelijken, toetsen en valideren we de robuustheid van resultaten.

Deze aanpak betreft de landelijke ontwikkeling voor heel Nederland, maar Berenschot heeft ook ruime ervaring met het vertalen ervan naar lokaal of regionaal niveau (voor gemeentelijke of provinciale energietransitieplannen) of naar bepaalde economische of bedrijfssectoren (voor sectorale roadmaps).

Meer weten over energiescenario's? Vermeld hier uw gegevens, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.