Flexibiliteit en systeemintegratie


De komende decennia wordt er geschiedenis geschreven met de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Het aanbod van wind- en zonne-energie - zogeheten intermitterende bronnen - is echter niet te sturen op de vraag zoals bij gas en olie wel het geval is. Een flexibel energiesysteem dat de vraag afstemt op het aanbod, biedt dus veel toegevoegde waarde.

Trend: elektrificatie

Veel toekomstscenario’s gaan uit van het elektrificeren van de warmtevraag door middel van warmtepompen en vervoer door elektrische auto’s. Hierdoor zal de vraag naar elektriciteit drastisch groeien. Dit vraagt veel van onze elektriciteitsinfrastructuur en biedt kansen, bijvoorbeeld door gebruik van opslag, flexibiliteit in productieprocessen, hybride systemen of vraagsturing. De vraag is nu: hoe integreert u flexibiliteit in uw energiesysteem en hoe bepaalt u de toegevoegde waarde ervan, nu en in de toekomst?

Potentieel en haalbaarheid flexibiliteitsmaatregelen

Berenschot ondersteunt u bij het kwantificeren van het potentieel en de haalbaarheid van flexibiliteitsmaatregelen. Hiertoe adviseren wij u op basis van een analyse van de technische, energetische en economische gevolgen van flexibiliteitsmaatregelen. Daarbij focussen wij op het potentieel voor u én het elektriciteitssysteem op de korte en langere termijn.

Meer informatie?

Meer weten over de oplossingen voor uw flexibiliteitsprobleem? Mail ons uw vraagstuk, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.