Tags

Implementatie van de strategie in de energiemarkt


Bedrijven in de energiemarkt staan voor belangrijke vraagstukken en grote uitdagingen. De maatschappelijke en politieke druk om schone energie te leveren is groot. Tegelijkertijd is de olieprijs laag, met weinig herstel in zicht. Bovendien maken ze zich zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van (groene) energie, robuustheid van nieuwe aanbieders. Innovaties en oplossingen in wind en zon, in het netwerk (smart grids), met nieuwe verdienmodellen dienen zich aan en leiden tot een grote kostendruk bij zowel de energieleveranciers als de netwerkbedrijven.

Berenschot heeft veel ervaring met organisaties die opereren in een mix van een gereguleerd speelveld van overheid en bedrijfsleven. Daardoor voelen we goed aan hoe en in welk tempo energiebedrijven kunnen veranderen. Wij helpen u met uw strategie, de inrichting van uw organisatie en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen - stap voor stap. Inrichten én implementatie, dat is onze kracht.

Veelvoorkomende klantvragen bij energieaanbieders

  • Organisatieontwerp en -inrichting De doelstellingen van mijn organisatie en de eisen die aan ons gesteld worden, zijn sterk veranderd. Hoe passen we onze organisatie-inrichting daarop aan?
  • Kostenreductie en Operational Excellence We willen/moeten kosten terugdringen, onze processen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Hoe vertalen we dit naar ons primaire proces en onze ondersteuning?
  • Benchmarken Hoe presteren we in vergelijking met andere energieleveranciers?
  • Human Capital Management Hoe krijgen we voldoende technisch personeel binnen? Welke maatregelen kunnen we treffen om buitendienstmedewerkers duurzaam inzetbaar te houden?
  • Projectmanagement We staan voor grote innovaties c.q. investeringen. Hoe richten we dit proces in en beleggen we dit goed in de staande organisatie? En hoe regelen we een goede opleiding voor onze mensen?

Veel voorkomende klantvragen bij energiegebruikers

  • Roadmap Energiestrategie Wat zijn de energiescenario’s van de toekomst? Op welke technologieën moeten we inzetten om duurzaam te ondernemen? Hoe worden we minder afhankelijk? Hoe kopen we duurzame energie in en in welke mix? Hoe kunnen we onze Garanties van Oorsprong (GvO) verwaarden?
  • Benchmarken Hoe presteren we in vergelijking met andere energiegebruikers? Zijn er kansen voor verbetering?
  • Kostenreductie en Operational Excellence Hoe verminderen we de kostenpost energie? Hoe komen we tot herontwerp van onze fabriek? Hoe kunnen we ook in de keten energie besparen met een nieuwe propositie?