Tags

Organiseren van de energietransitie


Een energieambitie is tegenwoordig in. Welke start-up is niet duurzaam, welk netwerkbedrijf richt zich niet op lokale initiatieven en welke overheidspartij heeft de afgelopen maanden geen green deal gesloten? De vraag is alleen: hoe komen deze partijen gezamenlijk tot keuzes en uitvoering? Want de betreffende organisaties en mensen moeten in deze fase van de transitie kunnen omgaan met grote onzekerheden in de toekomst (verandering energienetwerk, andere businessmodellen, nieuwe ruimtelijke vergezichten) en een veelheid van strategieën die publieke en private organisaties in wisselende coalities bedenken en stimuleren. Denk aan Nul-Op-de-Meter-woningen, Blok-voor-Blok-aanpak, Postcoderoosregeling, opstellen van regionale energiestrategieën, etc. Hoe gaat uw organisatie daar mee om? Hoe stemt u uw eigen of regionale energiestrategie af op die onzekere toekomst? En welke impact heeft de energietransitie op uw eigen achtertuin of regio?

Berenschot helpt u graag om uw energieambities te realiseren. Wij kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de energietransitie, gericht op de verandering van gedrag van organisaties en mensen. Op basis van onze inhoudelijke kennis en expertise van de energiemarkt en openbaar bestuur helpen wij u met de juiste energiedata ook goede beslissingen te nemen en vervolgens uw energieambities te vertalen naar ruimtelijke scenario’s. Verder ondersteunen we u door samenwerkingsprocessen te begeleiden en te sturen op het ontstaan van eigenaarschap voor de maatschappelijk opgave. Tot slot kunnen wij de verbindende schakel vormen tussen overheidsdoelstellingen en het bedrijfsleven, lokale initiatieven en eigenaren van maatschappelijk/commercieel vastgoed en lokale overheden en Den Haag.

Interesse in een duw in de goede richting? Neem contact op en we zorgen voor energie.