Regionale Energiestrategie (RES)


Overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden binnen dertig energieregio’s hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan concept-Regionale Energiestrategieën (RES). Nu staan zij voor de opgave om de concept-RES te concretiseren naar een RES 1.0. De uitdaging is om tijdig tot een gezamenlijk product te komen dat uitvoerbaar is en waar alle belanghebbenden achter kunnen staan.

Draagvlak

In het proces naar een RES 1.0 wordt het nog belangrijker om alle belanghebbenden te betrekken. Zij kunnen er voor zorgen dat plannen inhoudelijk beter worden, andere opgaven bij de RES worden betrokken en het draagvlak voor de oplossing wordt vergroot. Bovendien zijn het veelal dezelfde belanghebbenden die de plannen moeten gaan uitvoeren. Nu investeren in een gedegen proces met belanghebbenden, leidt direct én op lange termijn tot meerwaarde. In ons whitepaper ‘UitgeRESt? Investeer in een verbindend RES-proces!’ geven we acht bouwstenen om het proces naar een RES 1.0 succesvol te doorlopen.

Ideale partner

Wij ondersteunen energieregio’s bij de totstandkoming van een breed gedragen RES 1.0. Onze kennis en ervaring op het gebied van procesbegeleiding, onderhandelen en de energietransitie maakt ons voor veel regio’s een ideale samenwerkingspartner. We ondersteunen regio’s via:

  • Het vormgeven én begeleiden van het RES-proces. We denken en werken een proces uit dat past bij de gecompliceerde onderhandelingssituatie, sturen het proces bij, definiëren inhoudelijke sporen, en organiseren bijeenkomsten voor alle belanghebbenden.
  • Het begeleiden van de onderhandelingen over de RES. We helpen bij het vormgeven en begeleiden van de onderhandelingen om tot één gezamenlijk verhaal te komen waar alle belanghebbenden achter kunnen staan.
  • Het ontwikkelen en managen van het uitvoeringsprogramma. We ontwikkelen en managen regionale uitvoeringsprogramma’s, waarbij de inzet van mensen en middelen wordt afgestemd op de te realiseren resultaten en uiteindelijk de doelen in de RES.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Bram Brouwer of Ralph Kohlmann.