Hoe voert u een energiestrategie uit?


Gefeliciteerd, u heeft een regionale energiestrategie geformuleerd. En nu? De energietransitie kent veel onderlinge afhankelijkheden en onzekerheden. Dit maakt het niet eenvoudig uw ambities te realiseren. Berenschot ondersteunt u hierbij met diverse methoden die succesvol zijn gebleken om de uitvoering te versnellen: