Wie zijn uw samenwerkingspartners in de regio?


Decentrale overheden gebruiken de regionale energiestrategie om tot regionale afstemming en strategievorming te komen. In de ontwikkeling van zo’n regionale energiestrategie ontstaan de volgende cruciale samenwerkingsverbanden: