Regionale agendavorming energiestrategie


Een adequate regionale agenda voor de energiestrategie komt niet zomaar tot stand. Vaak hebben gemeenten onvoldoende beeld bij de gemeenschappelijke belangen, bij hun eigen regionale positionering voor het realiseren van de eigen belangen én bij mogelijkheden tot sturing. Ook werkprocessen zijn vaak onvoldoende ingericht om strategisch te kunnen opereren.

Integraal en handzaam

Geen wonder dat gemeenten vaak het gevoel hebben dat de regio hun ‘overkomt’. Dat lokale en wezenlijke energieprioriteiten uit het collegeprogramma niet in acties worden omgezet. Dit kan resulteren in een gevoel van onmacht, wat meestal onnodig blijkt. Want met een relatief beperkte inspanning zijn veel aanwezige plannen en expertises om te zetten een handzame integrale regionale energieagenda. Hiermee kunt u:

 • politiek-bestuurlijk realistische prioriteiten stellen
 • bestuurlijk en ambtelijk sturen op de verwezenlijking van de prioriteiten
 • de eigen organisatorische opgave inzichtelijk maken.

Zo kan uw regionale agenda eruitzien

Een regionale agenda legt de verbinding tussen uw lokale opgaven en ambities en uw regionaal optreden op het gebied van energie. De agenda bevat een regionale strategie gericht op het realiseren van de doelstellingen en omvat de volgende punten.

 1. Beschrijving huidige regionale positionering.
  Positie, kenmerken en huidig regionaal opereren van uw gemeente op het gebied van energie. Daarnaast een overzicht van de netwerken waarin uw gemeente kan of zou kunnen participeren.
 2. Belangrijkste (regionale) ambities en opgaven van uw regio.
  Een prioritering in ambities en opgaven, plus zicht op de regionale component van de belangrijkste ambities en opgaven van deelnemende partijen.
 3. Regionale energiestrategie en actieplan.
  Een beschrijving van gerichte acties om gestelde prioriteiten te behartigen plus zicht op coalities die gesloten kunnen worden om de inhoudelijke prioriteiten te realiseren.
 4. Governance voor uitvoering en doorontwikkeling van de agenda.
  Dit op organisatorisch, bestuurlijk en politiek vlak.

Wilt u aan de slag met de regionale agenda? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvende afspraak.