Tags

Verduurzaming gebouwde omgeving


Nederland heeft de ambitie om de energievoorziening in 2050 geheel emissievrij te laten zijn en dus geen CO2 meer uit te stoten. Hiervoor moet de warmtevoorziening nagenoeg volledig worden verduurzaamd. Een aanzienlijke opgave, omdat de warmtevraag circa vier maal zo groot is als de elektriciteitsvraag.

Uiteenlopende oplossingen

De oplossingen zijn divers, locatieafhankelijk en lopen uiteen van verstrekkende besparingsopties, elektrificatie, groen gas, (open) warmtenetten of een combinatie hiervan. Aandachtspunt: deze maatregelen kunnen elkaar versterken maar ook tegenwerken.

Lage kosten, hoge duurzaamheid

Er is niet één zaligmakende oplossing, de (combinatie van) opties verschillen per situatie. Berenschot helpt u uw ambities te vertalen in plannen en bestaande verduurzamingsplannen door te ontwikkelen. Om zo te komen tot het beste toekomstbestendige alternatief met lage kosten en hoge duurzaamheid. Met behulp van warmtepompen, warmtenetten of duurzame bronnen. Naast kennis van technische mogelijkheden bieden wij u ook inzicht in elkaar aanvullende hybride vormen. Ten slotte begeleiden we op lokaal en regionaal niveau het besluitvormingsproces rond energie.

Meer informatie?

Meer weten over de mogelijkheden van een CO2-vrije energievoorziening in uw gebouwde omgeving? Mail ons uw vraagstuk, dan nemen snel contact met u op.