Tags

Strategisch en procesadvies voor warmteproject Het Groene Net Limburg


Het Groene Net (HGN) tekende donderdag 8 december 2016 een zogeheten bedrijfsspecifieke afspraak met het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Limburg en de energieleverancier op het industrieterrein, USG, voor de aanleg van een geheel nieuw warmtenet dat gebruikmaakt van de restwarmte van de chemische industrie op het bedrijventerrein Chemelot. (Energeia.)

In opdracht van provincie Limburg heeft Berenschot gekeken naar de verdere ontwikkelingskansen van HGN. HGN betreft een warmtenet in Zuid-Limburg (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein), in eerste instantie gevoed door de warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard en op termijn door industriële restwarmte van het nabijgelegen Chemelot. In overleg met de betrokken partijen, waaronder HGN en warmtebedrijf Ennatuurlijk, heeft Berenschot eerst gekeken naar de status van het plan en geadviseerd over het strategische ontwikkelingspad met de beste kansen. In de tweede fase heeft Berenschot een procesadvies gegeven hoe het vervolg van dit warmteproject het meest kansrijk te entameren, zowel wat de vraagzijde als de aanbodzijde betreft. Beide adviezen zijn intensief besproken met de betrokken partijen, waarbij provincie Limburg de regie aan de zijde van HGN heeft genomen om met het Ministerie van EZ te komen tot bedrijfsspecifieke afspraken (Rijksbijdrage 3 miljoen euro) inzake de warmte-uitkoppeling van Chemelot.

Een bedrijfsspecifieke afspraak is een afspraak tussen een bedrijf of een groep bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant. In het MEE-convenant is afgesproken dat deelnemende bedrijven rendabele energie-efficiëntiemaatregelen nemen. De uitkoppeling van warmte ten behoeve van HGN telt hierbij voor de bedrijven op het industrieterrein mee voor de doelen in het MEE-convenant.