Tags

Verduurzaming Warmtenet Utrecht


Inzicht in de voorgenomen BWI Lage Weide en een toekomstschets voor verdere verduurzamingsopties van het warmtenet

In Utrecht ligt een stadsverwarmingsnet. De warmte in dit net wordt geleverd door Eneco en is nu voor het grootste deel afkomstig uit een stoom-en gascentrale (STEG). Deze centrale produceert zowel elektriciteit als warmte.

Eneco is nu voornemens om een deel van de warmteproductie door een biowarmteinstallatie (BWI) te laten produceren.
Er worden op dit moment vele vragen gesteld over deze BWI. Onder andere of de inzet ervan reductie van CO2emissies oplevert. En wat er zou gebeuren (onder andere op het gebied van emissies) als de BWI niet gebouwd zou worden en ook niets anders qua alternatief zou gebeuren. Kortom, als er niets veranderd zou worden aan de huidige situatie. Ook worden vragen gesteld over de verduurzaming van het warmtenet.

De gemeente Utrecht vroeg Berenschot daarom om een korte review.

Lees hier het volledige rapport (pdf, 1.3 MB)