Gebiedsontwikkeling


De laatste jaren heeft gebiedsontwikkeling een grote vlucht genomen. Met vallen en opstaan zijn lessen geleerd. Belangrijke succesfactoren? Een goed vormgegeven proces, kennis van de inhoud, doeltreffende inzet van instrumenten en doortastend procesmanagement in de uitvoering. Een combinatie van denken én doen! Dat is waar Berenschot voor staat.

Berenschot helpt publieke en private partijen met het gezamenlijk richting geven aan actuele ruimtelijke opgaven. Zoals de herstructurering van wijken en bedrijventerreinen, anticiperen op bevolkingskrimp en duurzame gebiedsontwikkeling. Wij adviseren over:

  • de te volgen alliantie- en netwerkstrategie
  • organiseren het interactieve proces
  • voeren de regie over het proces
  • ontwikkelen passende strategieën voor duurzame samenwerking.

Daarbij hanteren we innovatieve methoden zoals de Alliantiefabriek, de Werkplaats en de Regionale Dialoog. Daarbij staat steeds weer het leggen van verbindingen met andere dan de gebruikelijke ontwikkelende partijen centraal om echt waarde te creëren in gebiedsontwikkelingsprojecten.

Berenschot is betrokken bij:

  • Organisatie van IBA Parkstad De regio Parkstad staat voor een ongekende transitieopgave. Berenschot verkent of de organisatie van een Internationale Bauausstellung een aansprekend instrument is om de krimp in de regio van een goed antwoord te voorzien.
  • Procesmanagement Almere Kustzone Berenschot voert het procesmanagement van de Kustzone. Berenschot begeleidt en ondersteunt de buitendijkse uitbreiding van Almere.
  • Klavertje 4: In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt Berenschot de procesbegeleiding van gebiedsontwikkeling Klavertje 4.
  • Privaat initiatief West-Friesland In opdracht van een privaat initiatief verkent Berenschot gezamenlijk met private, publieke en maatschappelijke partijen de kracht en dynamiek van de regio West-Friesland.
  • Herstructurering bedrijventerrein Foodcenter Amsterdam Het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) heeft een projectteam geformeerd van interne en externe deskundigen om het proces van herstructurering van het Foodcenter te begeleiden.
  • Aviolanda Woensdrecht De provincie Noord-Brabant heeft Berenschot gevraagd om te helpen bij de gebiedsontwikkelingAviolanda Woensdrecht.