Een greep uit onze recente projecten


Hieronder vindt u een kleine greep uit projecten waar wij recentelijk aan hebben gewerkt.

  • Strategisch advies ten aanzien van een governancemodel voor interfaceproblemen in de spoorsector (opdrachtgever: ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS).
  • Impactanalyse Omgevingswet (opdrachtgever: diverse gemeenten).
  • Procesbegeleiding programma Nieuwe Energie Overijssel (opdrachtgever provincie Overijssel).
  • Advies over governance van het beheer van het Digitale Stelsel Omgevingswet (opdrachtgever: programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van VNG, IPO, UvW en het Rijk).
  • Opstellen Jaarrapportage en Kennisagenda Zoetwater (opdrachtgever: Deltaprogramma Zoetwater).
  • Evaluatie van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (opdrachtgever: het ministerie van Infrastructuur en Milieu).
  • Programmaorganisatie Brainport City (opdrachtgever: gemeente Eindhoven).
  • Evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier (opdrachtgever: Rijkswaterstaat).
  • Begeleiding Friese gemeenten bij opstellen Energiestrategie (opdrachtgever: VNG).