Mobiliteit


Goede mobiliteit is essentieel voor een goed functionerende samenleving. De Nederlandse mobiliteit is van hoog niveau, maar staat ook onder druk. Toenemende files, uitstoot en verkeersonveiligheid zijn uitdagingen waar we oplossingen voor moeten vinden. In de complexe mobiliteitssector werken verschillende overheidslagen maar ook vervoerders en infrastructuurbeheerders samen aan de mobiliteit van de toekomst.

Berenschot ondersteunt u daarbij. Met ons advies brengen we orde aan in complexe verhoudingen, organiseren we de samenwerking tussen partijen en zetten nieuwe ontwikkelingen in beweging. We inspireren door lessen uit andere sectoren te vertalen naar de mobiliteitssector, bijvoorbeeld op het gebied van ketenregie en publiek-private samenwerking.

Onderwerpen waar we regelmatig aan meewerken binnen de hele mobiliteitssector:


Zie ook