Mobiliteit


Economische groei, mobiliteit en bereikbaarheid gaan hand in hand. Mobiliteit moet snel, veilig, betrouwbaar én schoon. Rijksoverheid, provincies, stadsregio's en gemeenten hebben alle hun verantwoordelijkheden op het gebied van auto, fiets en het openbaar vervoer om dit te bereiken.

De trend is coregisseren en cofinancieren. Een logische stap in het streven naar bereikbaarheid, aangezien regionale overheden goed weten wat er speelt in hun gebied. Maar naast het lokale belang is er ook vaak een regionaal en/of landelijk belang. Tevens zijn er met infrastructuur grote investeringen gemoeid. Betrokkenheid op landelijk niveau blijft dan ook onontbeerlijk.

Berenschot ondersteunt alle partijen in deze complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Hiervoor combineren we inhoudelijke expertise, politieke sensitiviteit met ervaring in de sector. Tevens kan Berenschot lessen uit andere sectoren vertalen naar de mobiliteitssector, bijvoorbeeld op het gebied van aanbesteden, ketenregie en publiek-private samenwerking. Tot slot helpen we opdrachtgevers planmatig een (besluitvormings)proces met veel partijen in te gaan.