Digitaal Stelsel Omgevingswet


Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en digitalisering. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet kent één online verzamelpunt, waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt.

berenschot-digitaal-stelsel-omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt drie ketenprocessen binnen de fysieke leefomgeving:

  1. ‘Van vraag naar informatie’: dit proces vertaalt de vraag naar extra informatie op de kaart in zogenoemde ‘informatieproducten’. Dat zijn bewerkte of verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water et cetera.
  2. ‘Van idee tot indiening’: dit proces is van belang voor een initiatiefnemer die wil weten wat er wel of niet mag op een specifieke locatie, en daarna een vergunning wil aanvragen of een melding (bijvoorbeeld een klacht) wil indienen. Dit proces is ook van belang voor overheidsorganisaties en belanghebbenden (denk daarbij aan (vergunning)aanvragers en omwonenden).
  3. ‘Van plan tot publicatie’: dit proces loopt van het opstellen van een plan door een bevoegd gezag (een gemeente of een provincie) tot het raadplegen van het plan door gebruikers.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet heeft voor de gebruiker de vorm van een digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Dat is de ‘voorkant’ van het nieuwe loket. De 'achterkant' van het nieuwe Omgevingsloket bestaat uit een aantal componenten, namelijk:

  • Een landelijke voorziening: dit is het knooppunt waar alle gegevens over de fysieke leefomgeving stapsgewijs bij elkaar worden gebracht.
  • Een register met omgevingsdocumenten: dit register bevat alle omgevingsdocumenten inclusief wijzigingen en de geometrische verbeelding daarvan.

Meer over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)