Quickscan digitalisering (Digitaal Stelsel Omgevingswet)


Om inzicht te krijgen in de impact op het gebied van de Omgevingswet op de digitalisering en ICT van uw organisatie heeft Berenschot een ICT-scan ontwikkeld. Met deze scan wordt de stand van zaken in beeld gebracht voor acht thema’s rondom digitalisering die van belang zijn bij de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Quickscan Digitalisering (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

  1. Gerichtheid van informatie gaat na of de informatie doeltreffend is.
  2. Standaardisatie gaat over richtlijnen voor datamanagement en archiveren.
  3. Digitalisering en zaakgericht werken geeft inzicht in het niveau van digitalisering en in het verlengde daarvan zaakgericht werken.
  4. Bescherming van gegevens gaat over de mate waarin informatie wordt beschermd in het kader van informatieveiligheid en privacy.
  5. Koppelingen betreft de mogelijkheden en kwaliteit van de koppelingen die al dan niet tussen applicaties zijn gelegd.
  6. Applicaties gaat in op de mate waarin de applicaties bij de gemeente zijn gestandaardiseerd.
  7. Kwaliteit van gegevens betreft de bruikbaarheid, bestendigheid en beschikbaarheid van gegevens.
  8. Tot slot besteden we aandacht aan het thema organisatie. Dit gaat over de wijze waarop de visie op digitalisering in relatie tot de Omgevingswet is geborgd in de organisatie.

Een overkoepelend onderwerp is datamanagement, met als belangrijk subthema archivering. Dit onderwerp komt daarom in het vervolg van dit hoofdstuk bij verschillende thema’s aan de orde. Hierbij worden datamanagement en archivering steeds belicht vanuit het perspectief van het betreffende thema.

De Quickscan digitalisering (Digitaal Stelsel Omgevingswet) wordt uitgevoerd in een groepsgesprek met ICT-medewerkers, medewerkers van het klantcontactcentrum, medewerkers die vergunningen verlenen, medewerkers die met basisregistraties werken en de projectleider Omgevingswet. Het resultaat is een rapport met een spindiagram waar u inzage krijgt in de status quo van uw organisatie en de Omgevingswet.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de Quickscan digitalisering DSO of wilt u meer weten over digitalisering en de Omgevingswet? Neem contact op met Anne-Fleur Geneste via a.f.geneste@berenschot.nl of 06-23 15 39 22.