Wat is de Omgevingswet?


De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Daarnaast komen er vier Algemene Maatregelen van Bestuur (in plaats van 117) en circa tien ministeriële regelingen (in plaats van 120). De stelselherziening Omgevingswet kent vier doelstellingen:

  • Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.
  • Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving.
  • Vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het Omgevingsrecht.
  • Versnellen van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Zie ook