Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?


Naar verwachting treedt de Omgevingswet 1 januari 2021 in werking. De definitieve datum van inwerkingtreding kan nog verschuiven en hangt mede af van vorderingen op het gebied van onderliggende regelgeving.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving (AMvB’s), aanvullingswetten (onder meer bodem, geluid) en invoeringsregelgeving. Gaandeweg wordt zo steeds duidelijker wat de invoering van de Omgevingswet voor overheden, burgers en bedrijven gaat betekenen.


Zie ook