OV en Spoor


Door de opleving van de economie en de trek naar de stad staat bereikbaarheid opnieuw hoog op de politieke agenda. Met name in de steden dreigt dit de komende jaren een groot knelpunt te worden en zo de groei van de (regionale) economie te belemmeren. OV en Spoor zijn dé modaliteiten om duurzaam de bereikbaarheid op peil te houden. De vraag is wel hoe bus, tram en trein betaalbaar blijven, ook in dunbevolkte gebieden.

Toenemend belang van samenwerking


Reizigers willen zo snel en soepel mogelijk van deur tot deur reizen. Vandaar dat men het OV steeds meer als een keten is gaan zien. Innovatieve, digitale mobiliteitsconcepten gaan daar de komende jaren een belangrijke impuls aan geven. Doordat OV en Spoor politiek en maatschappelijk onder een vergrootglas liggen, wint de waan van de dag het soms van de langetermijnstrategie. De samenwerking die nodig is om daadwerkelijk een OV-keten te realiseren, komt dan ook moeilijk tot stand.

Complexe uitdagingen


Berenschot kent de OV en Spoor-sector goed en helpt deze samenwerking te realiseren. Ook adviseren wij over sturing en ordening van de spoorsector en over strategie en beleid. De uitdagingen hebben meestal meerdere oorzaken en zijn complex vanwege de vele belanghebbenden en belangen. Eéndimensionale oplossingen volstaan dan ook niet. Als breed adviesbureau is Berenschot als geen ander in staat uiteenlopende kennis en expertise in te zetten en bij de probleemoplossing verschillende spelers en belangen  te verbinden.