Actuele vraagstukken


Samenwerking en governance

Hoe werken we in ketens? Hoe werken we samen aan vertrouwen? Welke organisatievorm past daarbij? Is een juridisch arrangement nodig of kunnen we onze samenwerking ook op een andere manier structureel maken?

Beleid en strategie

Hoe bereiden we ons voor op de toekomst? Hoe spelen we in op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? Wat is regie en hoe nemen we die? Welke doelen moet onze organisatie stellen om relevant te blijven en onze positie te versterken? Hoe komen we van strategie naar uitvoering? Hoe worden we innovatiever?

Stakeholdermanagement

Hoe communiceren we effectief en zorgvuldig met stakeholders? Hoe richten we een proces in om draagvlak te creëren of in ieder geval ervoor te zorgen dat betrokken partijen niet voor verrassingen komen te staan?

Veiligheid

Hoe bevorderen we een veiligheidscultuur in onze organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig is? Wat is er voor nodig om ons crisismanagement te verbeteren? Hoe leren we van incidenten uit het verleden?

Organisatieontwerp en -inrichting

De doelstellingen van onze organisatie en de eisen die aan ons gesteld worden, zijn sterk veranderd. Hoe passen we onze organisatie-inrichting daarop aan?

Kostenreductie en Operational Excellence

We willen/moeten kosten terugdringen, onze processen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Hoe vertalen we dit naar ons primaire proces en onze ondersteuning?