Quick scan Omgevingswet


Naar verwachting treedt halverwege 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten mogen zelf weten hoe ze zich daarop voorbereiden. Organisaties hebben verschillende uitgangsposities en ambities en volgen dus een eigen implementatietraject. Vast staat dat de wet impact zal hebben op beleid, uitvoeringsprocessen, ICT en organisatiecultuur maar de precieze opgave kan variëren van organisatie tot organisatie.

Eerste indruk implementatieopgave

Met behulp van de online quick scan Omgevingswet van Berenschot krijgt u snel en eenvoudig een eerste indruk van uw eigen implementatieopgave. De test bevat acht vragen over de huidige stand van zaken in uw organisatie ten aanzien van de Omgevingswet en vier vragen omtrent uw ambitie met de wet.

Analyse op maat

Wij helpen u vervolgens graag verder met een analyse op maat van de impact van de Omgevingswet op uw organisatie. Ook hier kijken we naar de huidige situatie binnen uw organisatie en uw ambities met de wet. Vervolgens bepalen we samen met u hoe uw implementatieopgave eruitziet en welke keuzes u dient te maken.

Nieuwsgierig wat de Omgevingswet voor uw organisatie betekent? Doe dan online de quick scan! En neem daarna gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek over een nadere analyse.