Smart Mobility - grensverleggende mobiliteitsconcepten


Smart Mobility staat voor baanbrekende innovaties op het gebied van infrastructuur, voertuigen, personen- en goederenvervoer. Digitalisering maakt nieuwe toepassingen mogelijk zoals de zelfrijdende auto en nieuwe mobiliteitsconcepten als car sharing, ride hailing en Mobility as a Service (MaaS). Die innovaties kunnen de verkeersveiligheid helpen verbeteren, files reduceren en mogelijk zelfs onze gehele economie, ons gebruik van de fysieke ruimte en onze samenleving veranderen.

Aanzienlijke kansen maar ook risico’s

De opkomst van Smart Mobility heeft gevolgen voor de inrichting van de fysieke omgeving en informatiehuishouding. Smart Mobility brengt risico’s met zich mee als het gaat om de borging van publieke belangen en toekomstvastheid van beleid, wetgeving en investeringen. Ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility bieden echter ook grote kansen. Zo kan bijvoorbeeld efficiënter worden geïnvesteerd tegen lagere kosten en met groter effect. Denk aan het slimmer plannen van onderhoud van wegen dankzij meer inzicht in slijtage.

Overheden zoeken hun rol

De potentiële omvang en impact van Smart Mobility vragen om een gecoördineerde inzet én een helder beeld van de rol van de overheid, wat overheden helpt om op de komst van Smart Mobility te anticiperen. In hoeverre moet je als overheid bijvoorbeeld innovatie door bedrijven en wetenschap stimuleren en hoe kun je ervan leren? Veel overheden worstelen met de vraag of ze zelf in Smart Mobility moeten investeren, wetgeving moeten aanpassen en welk beleid ze moeten maken. De uitdaging is om innovaties op het gebied van Smart Mobility zo integraal mogelijk te bekijken, gezien de gevolgen ervan voor ruimtegebruik, economie en milieu.

Bepaal uw eigen koers!

Berenschot kan u helpen uw eigen rol en koers te bepalen, en ontwikkelingen rond Smart Mobility in een breder perspectief te plaatsen, bijvoorbeeld in relatie tot ruimtelijke ordening, leefbaarheid en milieu. Dit doen wij op basis van diepgaande kennis van de mobiliteitssector en onze ervaring in het leggen van verbindingen tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap om innovatie verder te brengen. Daarnaast zijn wij thuis in de informatiesystemen van de overheid en ondersteunen wij u op het gebied van data analytics. U kunt bij Berenschot terecht voor de volgende diensten:

  • Strategie bepalen: we helpen overheden hun koers ten aanzien van Smart Mobility te bepalen. Dit door de (maatschappelijke) opbrengsten in kaart te brengen, verschillende scenario’s uit te werken, toepassingen in beeld te brengen en door condities en randvoorwaarden voor succesvolle (publieke) innovaties te beschrijven. Dit biedt u zicht op de ontwikkelingen en de impact ervan op uw organisatie plus een concreet handelingsperspectief.
  • Samenwerking en alliantiemanagement: we bieden ondersteuning voor het smeden van strategische partnerships met bedrijven en andere overheden en kunnen daar een governance voor ontwerpen. Daarnaast kunnen we u helpen ‘bottom-up’ innovatie te stimuleren door allianties met bedrijven en maatschappelijke instellingen die actief zijn op het gebied van Smart Mobility. Dat stelt u in staat op een (kosten)efficiënte manier en met draagvlak Smart Mobility te bevorderen.
  • Proces-, project- en programmamanagement: we kunnen een project of programma rondom Smart Mobility opzetten en leveren ook project- of programmamanagers om het project uit te voeren. Ook het opzetten, begeleiden en uitvoeren van pilots rondom de inzet van slimme technologie voor mobiliteit behoort tot de mogelijkheden. Denk aan datagedreven sturing, informatieveiligheid en blockchain.

Wilt u inzetten op Smart Mobility en bent u benieuwd waar uw mogelijkheden liggen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.