Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling in de watersector


Uw organisatie klaar voor de toekomst

Volgens de Topsector Water kent de watersector tot 2020 zo’n 40.000 vacatures als gevolg van vergrijzing en uitstroom. Afstuderende starters compenseren dit maar ten dele. Verder vergt de toenemende geïntegreerde aanpak van wateropgaven ook andere competenties en expertise. Als organisatie moet u hierop inspelen om te blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

Heeft u moeite om gekwalificeerd personeel te vinden? Of wilt u  gezien worden als een aantrekkelijke werkgever? Berenschot helpt u met het aanscherpen van uw HR-strategie. Verder begeleiden we u bij uw strategische personeelsplanning en de invulling van duurzame inzetbaarheid.

Klantcases

Berenschot inventariseerde voor het Hoogheemraadschap Noorderkwartier hoe het de flexibiliteit van zijn personeelsbestand kan vergroten, zodat de organisatie mee kan bewegen met de veranderlijke omgeving.