Duurzaamheid in de watersector: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie


Uw ambities vertaald in programma’s, projecten en samenwerking

Klimaatverandering en schaarste in grondstoffen vragen om ingrijpende veranderingen van ons huidige systeem en de duurzaamheid van de watersector. Volgens overheidsbeleid moet Nederland in 2050 volledig circulair, klimaatneutraal en klimaatbestendig ingericht zijn. De omvang van deze transitie is enorm. Zeker voor de watersector. Het brengt veranderingen in de gehele keten met zich mee. Het is duidelijk dat bedrijven en overheden op het gebied van duurzaamheid en water moeten veranderen, alleen is vaak niet duidelijk hoe. En dat terwijl de transitie grote impact heeft op onze manier van leven en de inrichting van de ruimte.

De stap naar duurzaamheid in de watersector

Wilt u stappen zetten om uw organisatie klimaatbestendig te maken? En wilt u bijdragen aan een duurzame toekomst? Berenschot helpt u om inzicht te krijgen in de opgaven en ambities en met het ontwikkelen en implementeren van een gedragen aanpak. Wij kijken daarbij integraal naar de inhoud, uw organisatie en samenwerking die daarvoor nodig is.

Klantcases

  • Berenschot voert in de provincie Noord-Holland een verkenning uit naar samenwerking rondom klimaatadaptatie. Gezamenlijk met de relevante provinciale stakeholders onderzoeken we op welke inhoudelijke opgaven samenwerking gewenst is, om vervolgens deze samenwerking samen vorm te geven.
  • In de Nationale Klimaatadaptatiestrategie wordt het instrument adaptatiedialoog geïntroduceerd. Berenschot heeft in dit kader de sessies rondom verzekerbaarheid van klimaatrisico’s gefaciliteerd. Voor deze sessies waren experts uit de verzekeringsbranche, de overheid en kennisinstellingen uitgenodigd. Tijdens de sessies is zicht gekregen op lopende trajecten en initiatieven en mogelijkheden tot samenwerking.
  • Kan STOWA de rol van onderzoekscoördinator of de programmasturing op zich nemen voor de Energiefabriek Grondstoffenfabriek? En kan het zich ontwikkelen tot (mede)ontwikkelaar voor initiatieven voor de terugwinning en verwaarding van grondstoffen en energie? Berenschot onderzocht hiervoor de randvoorwaarden (juridisch, organisatorisch), ontwikkelde drie varianten en deed onderzoek naar het draagvlak bij de waterschappen.