Water


Een van dé issues van dit moment in de watersector is doelmatigheid: besparingen realiseren in het kader van bezuinigingen. Ook de implementatie van het Nationaal Deltaprogramma, een plan voor heel Nederland omtrent veiligheid (hoogwaterbescherming) en de toekomst van de zoetwatervoorziening, heeft de aandacht.

Economisch gezien is water tot topsector benoemd dankzij de vermarkting van kennis in binnen- en buitenland. Nationale spelers geven de markt een nieuwe impuls met hun knowhow omtrent technische innovatie en governance rond waterbeheer. De exponent hiervan is het Water Governance Centre.

Berenschot beschikt over ervaring met en een breed netwerk in de watersector. Wij hebben kennis van beleidsdossiers en de ontwikkelingen daarin, en zijn aan de voorkant betrokken bij actuele ontwikkelingen. Die marktkennis combineert Berenschot met competenties op het gebied van organisatie en financiën. Tevens ondersteunen we organisaties bij het vertalen van innovatie naar samenwerkingsarrangementen.