Industrie


De digitale fabriek als moderne spil in de industrie

(Maak)industrie is in Nederland nog steeds van groot belang. Goed voor circa 800.000 banen, het grootste aandeel in bruto toegevoegde waarde en 58% van de totale afzet naar het buitenland. Bovendien vinden nieuwe technieken toepassing in andere sectoren waaronder zorg, transport, chemie en agro. Toch moet u binnen uw onderneming alle zeilen bijzetten om de ontwikkelingen in de industrie bij te benen. Denk aan nieuwe (disruptieve) technologieën, concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen (zoals personalisatie) en toenemende schaarste in grondstoffen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wordt de fabriek meer en meer digitaal.

In de industrie van morgen staat samen innoveren centraal

Deze digitalisering vereist een herinrichting van de ontwikkelprocessen binnen uw bedrijf en van de productieketen in de industrie als geheel. In plaats van zelf een heel product te ontwikkelen en te produceren, is samenwerking cruciaal. Deze werkwijze biedt u de mogelijkheid innovatie te versnellen, producten eerder op de markt te krijgen en dus eerder ROI te realiseren.

Het aanbod van gekwalificeerd personeel staat daarbij onder druk. En dus moet u op zoek naar manieren om interdisciplinair denken te stimuleren. En uw vakmensen te blijven boeien, binden en dus behouden.

Deze uitdagingen in de industrie vragen om Smart Working

Berenschot kent als geen ander de gevolgen die de digitalisering in de industrie op de manier van werken: van HR-beleid tot leiderschap en van functieprofielen tot benodigde bij- en omscholing. In januari 2018 publiceerde Berenschot de resultaten van een groot onderzoek naar het thema smart working, waarin de medewerker aan het woord kwam.

Berenschot als de ervaren partner in de industrie

Berenschot kent de sector als geen ander en sinds haar oprichting in 1938 heeft zij ervaring in het adviseren en begeleiden van partijen in de (maak)industrie en interim management. Gewapend met diepgaande kennis van de industriële sector, werken we nuchter, transparant en doelgericht aan realistische oplossingen. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Pijlers

Operational Excellence

Operational Excellence in de industrie

Strategie & Realisatie

Strategieadvies en strategierealisatie in de industrie

Energie en duurzaamheid

Energie en duurzaamheid in de industrie

Innovatieclusters & ecosystemen

Innovatieclusters en ecosystemen in de industrie

Menselijk kapitaal

HR en menselijk kapitaal in de industrie

Innovatie

Innovatie in de industrie

Financiering

Financiering binnen de industrie

Internationalisatie

Internationalisatie in de industrie

Adviseurs