Industrie


Network manufacturing in de industrie

De (maak)industrie is in Nederland nog steeds van groot belang. Goed voor circa 800.000 banen, het grootste aandeel in bruto toegevoegde waarde en 58% van de totale afzet naar het buitenland. Bovendien vinden nieuwe technieken toepassing in andere sectoren waaronder zorg, transport, chemie en agro. Toch moet u binnen uw onderneming alle zeilen bijzetten om de ontwikkelingen in de industrie bij te benen. Denk aan nieuwe (disruptieve) technologieën, concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen (zoals personalisatie) en toenemende schaarste in grondstoffen.

In de industrie van morgen staat samenwerking centraal

Deze uitdagingen vereisen een herinrichting van de ontwikkelprocessen binnen uw bedrijf en van de productieketen in de industrie als geheel. In plaats van zelf een heel product te ontwikkelen en te produceren, is network manufacturing in opkomst. Hierin staat samenwerking centraal. Deze werkwijze biedt u de mogelijkheid innovatie te versnellen, producten eerder op de markt te krijgen en dus eerder ROI te realiseren.

Het aanbod van gekwalificeerd personeel staat daarbij onder druk. En dus moet u op zoek naar manieren om interdisciplinair denken te stimuleren. En uw vakmensen te blijven boeien, binden en dus behouden.

Berenschot als de ervaren partner in de industrie

Berenschot kent de sector als geen ander en sinds haar oprichting in 1938 heeft zij ervaring in het adviseren en begeleiden van partijen in de industrie en interim-management. Gewapend met diepgaande kennis van de industriële sector, werken we nuchter, transparant en doelgericht aan realistische oplossingen. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Pijlers

Operational Excellence

Operational Excellence

Strategie & Realisatie

Strategie & Realisatie

Energie en duurzaamheid

Duurzaamheid

Innovatieclusters & ecosystemen

Innovatieclusters & ecosystemen

Menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal

Innovatie

Innovatie

Financiering

Financiering

Internationalisatie

Internationalisatie

Adviseurs