Innovatieclusters en ecosystemen


Technologische innovaties gaan sneller dan ooit. Daarbij komt dat de complexiteit, veelzijdigheid en multidisciplinariteit ervan toenemen. Bedrijven kiezen er daarom steeds meer voor om samen te werken, met soortgelijke bedrijven of juist met aanvullende bedrijven. Steeds vaker is er sprake van gezamenlijke (open) innovatie. Ook wordt gekozen voor samenwerking met overheden en kennisinstellingen.

Ecosystemen

Bij grotere samenwerkingsverbanden van verschillende soorten bedrijven, kennisinstellingen en overheid spreekt men van ecosystemen. Voorbeelden zijn de High Tech campus in Eindhoven, Innovatie Cluster Drachten en Food Valley in Wageningen. Ecosystemen van wereldklasse worden hotspots genoemd.

Samenwerking vormt hierbij de sleutel tot succes. De kunst van het starten van een cluster en het doorontwikkelen naar een ecosysteem is een competentie van Berenschot.

Berenschot ondersteunt

Berenschot ondersteunt individuele bedrijven en overheden bij het zoeken van de juiste samenwerkingspartners en ondersteunt groepen bedrijven en sectoren op het gebied van business- en technologyroadmapping, inrichten van samenwerkingsverbanden, open innovatiecampussen, business plannen en projectmanagement.

Berenschot heeft ruime ervaring in het verbinden van partijen, verdiepen van kennis, versterken van de marktpositie om zo innovaties te versnellen. Hiervoor doorlopen we steeds de volgende stappen:

  • Continue monitoring van marktontwikkelingen, stakeholders en doelstellingen.
  • Opstellen en periodiek updaten van de technologie-roadmap.
  • Doorlopende programmaontwikkeling op basis van deze roadmap.
  • Financiering initiëren voor de uitvoering van projecten en programma.
  • Projecten managen en monitoren volgens standaard werkmethode.
  • Passende ondersteuning bij marktintroductie van de projectresultaten.

Cluster innovatie cirkel

Aandachtspunten zijn daarbij:
Richten: Hoe ziet het samenwerkingsplan eruit? Welke focus bindt ons? Zetten we in op de regio of juist op een sectorale aanpak? Beginnen we met veel bedrijven (veel massa) of juist met een “coalition of the willing”? Wie gaat wat doen en hoe financieren we dit project of programma? Kunnen we daar nog subsidieondersteunig voor krijgen?

Inrichten: Hoe arrangeer ik samenwerking binnen het cluster of ecosysteem? Wie gaat  aanjagen of regisseren? Welke instrumenten zijn hiertoe effectief en effciënt? Moeten een rechtsvorm kiezen en zo ja welke dan?

Uitvoeren: Het verzorgen van Project Start Up’s in het begin van de uitvoerfase. Het doen van projectmanagement van veel of complexe projecten. Het overkoepelen door programmamanagement. Urenregistratie en –verantwoording naar subsidieverstrekker. Werven van nieuwe deelnemers etc.