Innovations4Health


Het combineren van technologieën tot producten en deze succesvol introduceren op de markt. Dat vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en gezamenlijke projecten. Hierbij spelen alle stakeholders (patiënt, mkb, OEM’er, zorginstelling, zorgverlener, zorgverzekeraar, overheid) een belangrijke rol. Technologie biedt vele kansen voor het zorglandschap. Dé grote uitdagingen voor de komende jaren is het betaalbaar houden van zorg (95 miljard euro in 2015) en verhoging van de kwaliteit van zorg. De volgende technologische ontwikkelingen kunnen daar een bijdrage aan leveren:

  • Miniaturisatie van medische apparatuur
  • Domotica
  • Robotica
  • Personalized medicine
  • eHealth
  • Wearable devices
  • Minimal invasive chirurgy
  • Lab-on-a-chip
  • 3D-printing
  • Big data

Berenschot begeleidt u graag in het valoriseren van deze kansen. Bijvoorbeeld door het verbinden van partijen die zich richten op deze technologische ontwikkelingen. Of door het voorbereiden, opstellen en indienen van subsidieaanvragen voor innovatieprojecten. Ook helpen wij u een productidee naar de markt te brengen aan de hand van marktanalyse en business coaching.