Smart Systems – the Internet of Things ecosystem


In 2016 legde Berenschot de basis voor een ecosysteem rondom het Internet of Things. Acht (Zuid-)Nederlandse bedrijven, een universiteit en twee netwerkinstellingen slaan hierbij de handen ineen. Onder onze begeleiding werken zij samen aan innovatieprojecten om de technologie te demonstreren. Daarnaast verzorgden we in samenwerking met DSP Valley een 3-jarig programma gericht op businessontwikkeling. Hierin komen onder meer business coaching, profilering en promotie, matchmaking met eindgebruikers en verschillende opleidingsprogramma’s aan bod. Ook kan infrastructuur, zoals testapparatuur, worden gedeeld in het Digital Experience (DX) lab te Strijp en bij Philips Innovation Services (PINS). Wilt u weten wat het ecosysteem u te bieden heeft? Neem dan contact op met een van onze adviseurs over de mogelijkheden om u aan te sluiten.