MVO en Duurzaamheid


Duurzaamheid speelt bij alle bedrijven en overheden inmiddels een belangrijke rol. Maar veel organisaties worstelen met vragen zoals: wat omvat duurzaamheid precies, wat zijn belangrijke onderwerpen en waar liggen kansen en hoe voeren we onze duurzaamheidsstrategie door?

MVO & Duurzaamheid is een veelomvattend onderwerp. Het is de kunst om profit-, people- en planetaspecten op de juiste manier te combineren. Defensief om imagoschade te voorkomen, bijvoorbeeld als er in de keten kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden voorkomen. Maar ook als kans: de eerste en twee orde profit.

In de eerste orde profit gaat het om de koppeling tussen geld besparen (kosten verlagen) en duurzaam omgaan met people en planet. Voorbeelden daarvan zijn besparingen op materiaal- en energiegebruik, lean & green transport en duurzame inzetbaarheid van personeel. Bij de tweede orde profit gaat het om geld verdienen (opbrengst verhogen) en het duurzaam omgaan met schaarse resources en omgeving. Voorbeelden daarvan zijn het ontwikkelen van een duurzamer nieuw product of imago, een duurzamere dienst of het verhogen van de betrokkenheid van personeel.

Om duurzame verbeteringen te realiseren, zullen organisaties daarom (nog meer) over de muren van hun eigen organisatie heen moeten kijken en moeten samenwerken met andere ketenspelers. Sterker nog: de ketens gaan over in cirkels. Berenschot helpt u daarbij. Wij beschikken over een breed portfolio en ruime ervaring op het gebied van people, planet en profit, zowel voor overheden als voor bedrijven. Ook heeft Berenschot kennis van diverse markten en sectoren evenals een 75-jarig track record op het doorvoeren van de (strategische) keuzes in de bedrijfsvoering.