Tags

MVO/CSR Label (CEEP)


Hoe maakt uw organisatie haar MVO-beleid kenbaar? Hoe kan uw organisatie aan nationale en internationale klanten, leveranciers, financiers en andere stakeholders laten zien dat wordt voldaan aan nationale en internationale afspraken en/of wet- en regelgeving op het gebied van MVO en duurzaamheid? Het CEEP-CSR Label biedt hiertoe de mogelijkheid!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - oftewel CorporateSocialResponsibility (CSR) - is een benadering voor duurzame ontwikkeling waarbij organisaties op een transparante manier economische, sociale en milieu-georiënteerde belangen integreren in hun waarden, cultuur, strategie en acties. Organisaties gaan daarmee verder dan hun wettelijke verplichtingen en integreren MVO op eigen initiatief in de relaties met alle belanghebbenden.

Klanten, belanghebbenden en autoriteiten eisen in toenemende mate dat organisaties zich opstellen als verantwoordelijke leden van de gemeenschap , in de eigen branche, in de lokale, nationale en internationale gemeenschap. MVO houdt in dat een organisatie een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en daarmee ook duurzaam, lange-termijn succes voor de eigen organisatie behaalt.


Veelgestelde vragen CEEP-CSR

Klik hier voor veelgestelde vragen over het CEEP-CSR Label.

Contactgegevens

Berenschot
Ferdi van den Berg
Tel: 06-53 66 36 18/ 030-2916848 (secretariaat)
Europalaan 40
NL-3526 KS Utrecht

CEEP
David Anciaux
Tel: +32 (0) 22192798
Rue des Deux Eglises 26
BE-1000 Brussels

Berenschot Belgium
Stephan Verwee
Tel: +32 (0) 27770645
Avenue Marcel Thirylaan 81
BE-1200 Brussels

Zie ook