Kunst en cultuur


Waarde creëren met kunst en cultuur

Kunstenaars en culturele instellingen creëren waarde voor het publiek en de samenleving. Het publiek ervaart, beleeft en geniet van artistieke kwaliteiten bij musea, podia en festivals.  De samenleving ontwikkelt en ontplooit zich bij bibliotheken en centra voor de kunsten. Steden profileren zich met hun culturele aanbod en cultureel erfgoed en vergroten hun aantrekkingskracht.

Samenwerking en verbinding in de cultuursector

Dit spreekt voor zich, maar gaat zeker niet vanzelf. De cultuursector wordt gekenmerkt door grootse plannen maar beperkte middelen. Reden voor organisaties om naar buiten te treden, samenwerking te zoeken en verbindingen te leggen met andere maatschappelijke domeinen. Overheden zijn bereid om bij te dragen aan deze plannen, als deze leiden tot meer artistieke, economische en vooral maatschappelijke waarde. Die maatschappelijke waarde zorgt namelijk het meest voor legitimatie van de besteding van publieke middelen aan kunst en cultuur.

Strategisch, effectief en professioneel

Berenschot helpt de cultuursector om meer waarde te realiseren. Wij steunen uw culturele instelling bij het maken van strategische plannen en het vertalen daarvan naar een effectieve organisatiestructuur en  en een professionele bedrijfsvoering. Daarnaast helpen wij overheden om cultuurbeleid vorm te geven en hun rol als opdrachtgever en regisseur te verbeteren.

Wilt u meer waarde creëren met kunst en cultuur? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij staan u graag bij - als adviseur, onderzoeker, interim-manager, spreker of trainer.

Adviseurs