Ins en outs financiering cultuursector


Wat zijn de ontwikkelingen als het gaat om financiering van de cultuursector? Hoe word je als culturele instelling minder afhankelijk van subsidies?

Berenschot onderzoekt deze en andere vragen. En publiceert daarover in het tijdschrift Boekman, het Handboek Cultuurbeleid, maar ook in de VNG-uitgave Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen (pdf, 1.5 MB). Ook gaven we tijdens een symposium van Boekman en het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2015 een presentatie over de ontwikkelingen in de cultuurfinanciering.